Dükkan Hifi Online Satış Sitesi

Kategoriler

6.08.2018

Compliance DedikleriKafa ve pikap kolu rezonans frekansı

Kafa/kol sisteminin titreşim frekansını kabul edilebilir aralık olan 7-12 Hz aralığında, tavsiye edilen 10 Hz seviyesinde tutmak için kol ile kütle ve elastikiyet olarak eşleşen bir kafa seçmek gereklidir.

Pikabınız için bir MC veya MM kafa seçerken, pikap kolunun (kafa ve iğne tutucu dahil) toplam kütlesi, kafadaki manivela sisteminin mekanik elastikiyetine bağlı olarak hesaba katılmalıdır.

Bu kombinasyonda yüksek kütle düşük mekanik elastikiyet gerektirir, aksi halde plaktaki eğilmeler 4-6 Hz aralığında pikap kolu titreşimlerine neden olabilir ve bu da performansı düşürür (en az 8 Hz önerilir).

5 ile 10 µm/mN aralığındaki pikap kafaları çok düşük elastikiyetli, 10 ile 20 µm/mN aralığındaki kafalar orta elastikiyetli, 35 µm/mN ve üzeri elastikiyete sahip olanlar ise çok yüksek elastikiyetli olarak kabul edilir.

Düşük kütleli kollar* hem orta elastikiyetli hem de çok yüksek elastikiyetli kafalarla eşleşebilir.

*Efektif kütlesi 10 gram ve altında olan kollar düşük kütleli kabul edilir. (düşük katsayılı SME’ler, Grace 747 )

Orta kütleli kollar** orta ve düşük elastikiyetli kafalara iyi uyum sağlar.

**Efektif kütlesi 11 ile 25 gram aralığında olan kollar orta kütleli kabul edilir (SME 309, IV, IV-Vi, V, Triplanar, Graham,Kuzma ).  25 gramın üstündeki kollar yüksek kütleli kabul edilir (Eminent Technology, Dynavector ).

Eğer düşük elastikiyetli bir kafa orta kütleli bir kol ile eşleştirilirse, yüksek frekanslarda baskılanmanın yanı sıra sesaltı frekanslarda da rezonans ortaya çıkabilir.

Rezonans Frekansı aşağıdaki formülle hesaplanabilir: Veya aşağıda verdiğimiz linkten çok daha kolayca hesaplıyabilirsiniz.

Burada kafa rezonansı değeri 10 Hz teki değeri olarak eklenir. Bir çok Avrupalı üretici 10 Hz değerini yazarken birçok Japon üretici 100 Hz değerini verir.

100 Hz değeri 10 Hz’e çeviren tam bir katsayı bilmiyoruz ancak 1,8 çarpanının genel olarak yakın bir değer verdiği söyleniyor.

Ayrıca kafayı monte ederken kullanılan somun ve cıvataların ağırlıkları hassas sonuçlar için önemlidir. Aşağıdaki fotoğrafta benzer ama iki farklı malzemeden yapılmış cıvataların ağırlık farklarını görebilirsiniz. Somunla beraber toplam ağırlık standart iğnelerin içinden çıakn cıvata somunlar için için yaklaşık 1 gr civarındadır.

Boltsandnuts

 

f = 1000 : (2 x π x √ (M x C)) veya f = 159,1543 : (√ (M x C))
f – Kafa rezonans frekansı (Hz olarak)
π – 3.14159265359…
C – Kafa elastikiyeti yanal  µm/mN
M – Toplam kol sistemi kütlesi (kafanın kütlesi, iğne tutucu ve cıvata somun kütlesi ve pikap kolunun efektif kütlesini toplamı) gram olarak.

Veya bu linkten rezonans değerini kolayca hesaplatabilirsiniz.

http://www.vinylengine.com/cartridge_database_tools.php

Aşağıdaki diyagram kafa elastikiyeti ile pikap kolu kütlesi arasındaki ilişkiyi ve ortaya çıkacak rezonans frekanlarını göstermektedir.

resonance-frequency