Dükkan Hifi Online Satış Sitesi

Kategoriler

26.07.2018

Hoparlör YerleşimiHoparlör Yerleşimi

Çok hassas hoparlör yerleşimi müzik dinlemede yepyeni bir boyut açabilir, bu yüzden sektörde standart haline gelen sistemden bahsedeceğiz.

Dikdörtgen odada standart hoparlör yerleşimi.

Bu standart dinleme odası Altın kubiktir ve bu sistemde kullanılan matematik için bir modeldir.

Bu yöntem, herhangi bir makul büyüklükteki dikdörtgen odada ve herhangi bir kutu hoparlör ile uyumludur. Zaten kulağınızla yaptığınız hassas bir yerleşimde, bu şekile yakın bir yerleşim ile karşılaşabilirsiniz.

Dikdörtgen bir odada hoparlörler yerleşimi yaparken; en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri örtüşen freakanslardır ( düğüm ).

Düğüm veya frekansın hoparlörle etkileşimi; hoparlörle paralel duvar arasındaki mesafeyle oratntılıdır.

Önem sırasına göre hoparlör ve arasındaki mesafe ile orantılı üç en önemli frekans :

1-  Hoparlöre en yakın yan duvar

2- Arka Duvar

3- Hoparlöre uzak olan yan duvar

Diğer bir faktör de hoparlörler arasındaki zaman sabitidir.

Altın oran metoduna göre hoparlör yerleşimi yaptığınızda; önemli olan üç frekansın birbirinden farklı ( dügüm olmayacağı ) şekilde olacağı hoparlör yerleşimi yapılmış olur. Bu yerleşim frekanslar arasındaki düğümlenmeyi ortadan kaldırır.

HoparlorYerlesimidiyagramA
Panel, dipole, elektrostatik hoparlörler ( Magnepan, quad esl vb ) olarak bilinen hoparlörlerin yan dalgaları yoktur. Bu tip hoparlörlerde tavan yüksekliği x 0,618 kat sayısı; hoparlorün arka duvara olan mesafesini belirlemek için kullanılır.

Kutu hoparlörler ( klasik bass refleks ve kapalı kutu ) her yöne düşük frekans yayarlar. Bu tiphoparlörlerin arka duvara olan mesafesi yan duvar mesafesinin 1.618 ile çarpımı ile bulunur.
Kısaca hoparlör yerleşiminde şu katsayılar kullanılır :

Bas sürücünün merkezinden yan duvara olan mesafe : Oda genişliği x 0,276

Bas sürücünün ön yüzünden arka duvara olan mesafe : Oda genişliği x 0,447

Simetrik dikdörtgen odada hoparlör yerleştirmek için bilmeniz gereken tüm kat sayılar, diyagram A

Mesafe

Katsayı

Hoparlörün Yan Duvara Mesafesi : Oda Genişliği x 0.276
Hoparlörün Arka Duvara Mesafesi : Oda Genisliği x 0.447
Hoparlörün Uzak Yan Duvara Mesafesi : Oda Genisliği x 0.724
Hoparlörler Arası Mesafe : Oda Genisliği x 0.447

Kaynak : George Cardas